Hammer

Lokal 1. opdræt:

§ 1. Deltagelse i ordningen betinger medlemskab af Randers Fugleforening.

§ 2. Opdrætsforsøg skal, så snart det er erkendt, anmeldes til opdrætskoordinatoren som registrerer opdrættet. Det skal kontrolleres af 2 personer, mindst 1 gang. Første gang når ungerne forlader reden, og evt. når ungerne er selvstændige.

§ 3.Der tildeles hvert Lokal 1. opdræt et diplom som anerkendelse og bevis, såfremt det udstilles på først kommende udstilling. Hvor endelig godkendelse finder sted. Tilmelding til udstilling påhviler opdrætteren, opdræt der ikke udstilles bliver annulleret.

§ 4. Lokal 1. opdræt skal føres i foreningens protokol og offentliggøres i foreningens blad. Ved flere af samme art på samme år registreres alle opdræt.

§ 5. Domesticerede fugle (risfugle, zebra- og mågefinker samt undulater, kanariefugle og mutationer) kan ikke anerkendes som første opdræt. Opdræt med amme fugle godkendes heller ikke, dette gælder dog ikke rede snyltere.

§ 6. Opdrætsordningen træder i kraft 1. maj 1984 og pr. samme dato er tidligere opdræt registreret på grundlag af alle tidligere udstillingskataloger i ubrudt række 17 år tilbage.

§ 7. Der betales et gebyr på 25,- kr. pr. opdræt (dette gebyr fratrækkes den betaling som der udstilles for på først kommende udstilling ).

§ 8. Dør opdrættet inden udstillingen skal det meddeles til opdrætskoordinatoren.   Hvad gør man, når et opdræt skal anmeldes til registrering? A. Ringer til opdrætskoordinatoren. B. Udfylde og opbevare den tilsendte opdrætskontrolerklæring, indtil kontrollanterne kommer på besøg. C. Meddele når ungerne er på pind. Her finder du lister over opdræt, samt mulighed for at downloade opdrætserklæring i Word-format.