Latin: Neophema Bourkii
Tysk : Bourkssittich
Engelsk: Bourkes Parrakeet

Farvebeskrivelse:
Han
Pandebånd: Mellemblåt, ofte ikke klart afgrænset, løbende hen over og bag øjet.
Tøjler, nedre øjenomgivelser og forreste del af kinder: Mat hvidligIsse, baghoved, baghals og ryg: Jordbrune nuancer, isse og baghals et anstrøg af rosa

Kinder: Gråbrune, marmoreret med askehvidt.
Forhals, halssider: Fjerene er brunlige og kantede med rosa.
Brystet: Rosa med let marmorering
Bug: Rosa
Kropssider, yderste overhaledækfjer, underhaledækfjer og undervingedækfjer: Lyseblå til violetblå

Overgump og øverste overhaledækfjer: Jordbrun
Skulderfjer og underste armsvingfjer: Jordbrun kantet med brunlig/grågul
Mellemvingedækfjer og vingedækfjer: Mørk jordbrune,tydelig kantede med grågult
Vingekanten: Violetblå
Armsvingfjer og yderfanerne på håndsvingfjerene: Violetblå
Halens fire midterste fjer: Sortbrune
Øvrige halefjer: Blå mod basis af yderfanen og resten hvid
Iris: Brun
Næb og næbpude: Grå hornfarvet
Ben: Gråbrune
Negle: Mørk hornfarvede

Hun
Kroppen: Ryggen har jordbrune nuancer. Brystet er rosa med brun marmorering, bugen rosa. Siderne af over og undergumpen er lys violetblå
Hovedet: Issen og nakken har jordbrune nuancer. Kinderne er brune som er marmoreret med svagt rosa. Tøjlerne er askegrå
Halen: De øverste halefjer er jordbrune. De underste er hvide
Vingerne: Skulderfjer og de små vingedækfjer og armsvingfjerene er jordbrune og kantede med grågult. Skuldre og forreste del af vingekanten er violetblå. Håndsdvingfjereneer brune med svagt grålige kanter på yderfanerne, inderfanerne er mørkebrune.
Iris: Brune
Næb og næbpude: Grå hornfarvet
Ben: Gråbrune
Negle: Hornfarvede

Type, størrelse, og holdning:
Bourkes parakitten har en størrelse på 195 – 210 mm , typemæssig er den strømlineformet løbende konisk ud til halespidsen, dens holdningen er lidt trykket ca. 55gr. i ryglinien, der skal være lige, vinger skal sidde tætsluttende og må ikke hænge eller krydse, og skal afslutte umidelbart bag overgumpen. Halen er let konisk, afrundet i spidse og må ikke hænge. Hovedet skal være ensartet hvælvet. Næbet skal følge hovedets runding.

Udbredelse
Bourkes parakitten er udbredt i det indre af det sydlige Australien, i det vestlige Australien til det sydvestlige Queensland og vestlige New South Wales samt i den sydlige del at Territory.

Voliereforhold
Bourkes parakitten foretrækker en voliere på ikke mindre end 2 meter i længden, 0,8 – 1 meter i bredden og 2 meter i højden.

Selv foretrækker jeg en overdækket voliere med fodergang foran de enkelte afdelinger, for derved at holde vilde fugle og eventuelle rovfugle borte.

Foder
Som standardfoder bruger jeg to gode parakitblanding, en vinterblanding og en avls blanding der ikke indeholder for store frø, solsikkefrø gives som tilskud, I vinterperioden gives der også rønnebær og hyben fra fryseren, samt ægge foder fra omkring marts måned sættes mængden af tørt frø ned, samtidig gives der så tilsvarende af spiret frø, hvis mængde øges i takt med at der kommer unger og deres tilvækst øges.

Opdræt
Omkring midten af april måned hænges der så en kasse op, den måler ca. 20 x 20 cm i bunden og 25 – 30 cm  i højden med et indgangshul på ca. 60 mm .

Såfremt fuglene er i god kondition, vil de omkring 3 uger efter ligge og ruge på 4 – 5 æg, efter 18 døgn vil æggene begynde og klække, ca. 4 uger efter forlader ungerne redekassen, og er afhængige af forældrene i endnu ca. 4 uger.

Mere en to kuld unger bør man ikke trække på sine fugle, da kuld nr. 3 oftest en meget sene færdige i udvikling og fældning, og at de som oftest er nogle så nogle, da hunnen ikke har resurser nok til at give den en ordentlig madpakke med i ægget.

Mutationer og arvelighed:
Ved gennemgangen af mutationerne vil det nye navn stå forret og det gamle i parentes og arvelighed til sidst.

Opalin(Rosa)Kønsbunden
Pastelgul(Strågul)Recessiv
Opaline pastelgulFarven er lavet ved at kombinere opalin og pastel gul.. Opalin er kønsbunden og pastel gul er recessiv
Opaline IsabelFarven er lavet ved at kombinere opalin og isabel, Opalin og isabel er kønsbunden
LutinoKønsbunden
IsabelKønsbunden
Opalin LutinoRubinoFarven er lavet ved at kombinere Opalin og Lutino Opalin og lutino er kønsbunden

Skrevet af Bent M. Sørensen